SMART Ideas

SMART Ideas 5.1

Generates various multilevel concept maps
Người dùng đánh giá
3.7  (40 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.1.19.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
SMART Technologies Inc.
Create presentations of various topics, concepts, and processes for study, research or analysis purposes by generating maps with multiple levels assigned to specific stages, processes and operations viewed separately and in connection to one another. The data is structured similarly to that of a web page with graphics and interactive elements.
Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ đi học sinh qua bó buộc một bước vào một thời điểm cho sự rõ ràng hơn. Và anh có thể dễ dàng thay đổi bản đồ thành một multipage trang web cho mọi người chia sẻ.
Một ngân hàng với nhiều màu sắc và diễn tả mô đồ họa giúp giáo viên phá những thông tin trên cao nhìn thấy cách để học sinh có thể hiểu từng phần tử của một quan niệm chính xác. Anh có thể phóng to lên bản đồ với curriculum-cụ thể cắt nghệ thuật hay bên ngoài liên kết để làm bài học thêm cầm súng chặt vừa phải.
Thông tin được cập nhật vào: